Kasko osiguranje za motocikle

Kasko osiguranje pruža dodatnu sigurnost i najbolja je zaštita Vašeg motocikla od nepredviđenih troškova, uz posebnu zaštitu za moto opremu i uključeno pokriće za slučaj krađe tokom cele godine.

GRAWE Moto Kasko

Kasko osiguranje za motocikle obuhvata osiguravajuću zaštitu usled:

• saobraćajne nezgode
• krađe motocikla ili njegovih delova
• krađe moto opreme (bez obzira da li za motocikl postoji pokriće za slučaj krađe)
• oštećenja moto opreme vozača i zaštitne opreme osoba koje se prevoze motociklom (mogućnost osiguranja zaštitne opeme – kacige, specijalne zaštitne odeće, zaštitnih čizama, rukavica i dr. za 50 EUR premije osiguranja i pokrićem do 1.000 EUR na prvi rizik. Ovo pokriće važi samo ako se osigurani slučaj realizovao istovremeno i na motociklu i na dodatnoj opremi).


Kasko osiguranje za motocikle obuhvata osiguravajuću zaštitu i usled:

• požara, eksplozije, udara groma,
• pada ili udara nekog predmeta ili vazdušne letelice,
• naletanja životinja ili ugriza životinja,
• snežne lavine, pada snega i leda na vozilo,
• odrona zemljišta ili obrušavanja zemljišta i stena,
• namerno prouzrokovane štete radi sprečavanja veće štete,
• manifestacija, demonstracija i zlonamernih postupaka trećih lica,
• utaje (ako je ugovoreno posebnom klauzulom)

GRAWE pogodnosti

Popust na premiju osiguranja od 10% uz sertifikat o završenom S.M.ART moto trenigu Asocijacije za bezbednost motociklista! (info@abm.rs, www.abm.rs) • Bonus/malus vezan je za vlasnika vozila i može se prenositi sa jednog vozila na drugo vozilo (istog vlasnika) • Popust po osnovu broja osiguranih vozila do 20% • Bez štete u prethodnim godinama – bonus do 30% • Popust po osnovu aktivnog ugovora o osiguranju života u GRAWE osiguranju • Popust po osnovu posedovanja dodatnog zaštitnog uređaja protiv krađe 5% • Apsolutno učešće u šteti od 150 EUR do 450 EUR (može i 1.000 EUR za vozila čije je NNV preko 45.000 EUR) • Dinamika plaćanja premije: mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje • Po nastanku štete bonus se ne gubi u potpunosti (npr. stečeni bonus 30%, jedna šteta, sledeće godine bonus je 20%)
Program važi za motocikle preko 50cm³ (ne važi za mopede, niti za vozila na tri i četiri točka koja se registruju kao motocikli).

Plaćanje premije osiguranja vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Na premije neživotnih osiguranja plaća se porez po stopi od 5% u skladu sa Zakonom o porezu na premije neživotnih osiguranja.