Gotovinsko plaćanje

Iako se u današnje vreme ne praktikuje toliko često kao drugi tipovi plaćanja (lizing, kredit), gotovinsko plaćanje je, zapravo, najjednostavniji i najlakši način da postanete vlasnik novog motocikla.

Proces kupovine

Kada pričamo o gotovinskom vidu plaćanja prilikom kupovine motocikla, mnogi smatraju da tu i nema puno toga da se kaže, imajući u vidu da je zaista znatno jednostavniji način plaćanja u odnosu na, recimo, kredit ili lizing. Međutim, nije baš sve tako prosto kako se na prvi pogled čini, te je od velike važnosti da se ispoštuje nekoliko stavki kako bi kupac iz prodajnog salona otišao zadovoljan. Kako, zapravo, izgleda celokupan proces kupovine?

Šta je sve potrebno?

Kada klijent dođe u KAWASAKI prodajni salon motocikala i prateće opreme, te nakon razgovora sa prodavcem, odabere željeni model, konfiguriše ga, kao i eventualnu dodatnu opremu (kaciga, vetrobran, kofer, itd.), otvara se upit u prodajnom programu gde se unose podaci o kupcu (ime i prezime, JMBG, adresa, broj telefona, itd.) kao neophodni elementi za kreiranje fakture.

gotovina-01
gotovina-02

Proces plaćanja

U upit se, takođe, unosi i iznos za uplatu, kojeg čini cena motocikla u evrima sa plaćanjem u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate, kao i eventualna dodatna oprema, sa cenom izraženom u dinarima. Nakon toga, kupac ukupni iznos plaća na kasi i dobija fiskalni račun. Ukoliko je kupac pravno lice, pre štampanja računa, neophodno je uneti PIB firme kako bi se dobio gotovinski račun.

Na fiskačnom računu nalazi se i broj isečka, koji je važan za fakturisanje jer za registraciju motocikla nije dovoljan samo fiskalni račun već je neophodna i faktura sa svim iskazanim informacijama o vozilu (broj šasije, broj motora, snaga, zapremina, nosivost, itd.), na kojoj mora da se nalazi i već pomenuti broj fiskalnog isečka, kao dokaz da su faktura i fiskalni račun u direktnoj korelaciji.

Registracija i pruzimanje motocikla

Nakon izdavanja fakture, klijent dobija kompletnu dokumentaciju neophodnu za registraciju motocikla, te može otići sam u SUP i završiti proces registracije, može pomenutu dokumentaciju odneti u agenciju za registraciju koja će to završiti umesto njega.

Sa klijentom je moguće dogovoriti i način isporuke – jedna opcija je da motocikl stoji u prodajnom salonu, obezbeđen, dok kupac ne dobije registarske tablice i registracionu nalepnicu dok je druga opcija isporuka na teritoriji grada i bliže okoline, na kućnu adresu, u dogovoreno vreme.

gotovina-03